Rezervasyon Garantisi Kayıt ve Şartları

 1. www.hostelworld.com'dan rezervasyon yaptığınız tesise vardığınızda, resepsiyon görevlisinin adınıza rezervasyon ve Hostelworl.com Referans Numarası veya teyit e-postası bulamaması gibi beklenmedik bir şekilde sorunla karşılaşırsanız; rezervasyonu güvence altına almak için ödediğiniz depozito miktarını Hostelword.com'da hesabınıza yatıracağız. Ayrıca, ortaya çıkan olumsuzluk nedeniyle ilave 50$'lık miktarı da yatıracağız, bu miktar, gelecekte Hostelworld.com'da hostel rezervasyonlarınıza yönelik olarak kullanılabilir.
 2. Rezervasyon Garantimiz altında bir hak talebinde bulunmak amacıyla, varış tarihiniz ve rezervasyon teyidiniz üzerinde belirtilen zaman uyarınca tesise varışınızı takiben 48 saat içinde bizimle irtibata geçmelisiniz. Bizimle irtibata geçin ve Hostelworld.com'daki Rezervasyon Garantisi irtibat formunu doldurarak detaylandırın
 3. Talebinizi yapmanızı takiben Hostelworld.com tarafından istendiği takdirde, talebinizi doğrulamamız amacıyla, gerek dijital gerekse yazılı olarak teyit epostanızın bir suretini veya rezervasyon teyidinizin sonrada doğrulanacağı rezervasyon referans numaranızı sağlayabilmelisiniz.
 4. Tüm hak talepleri, Hostelworld.com'un doğrulaması ve/veya onayına tabidir.
 5. Hostelworld.com kendi kanaatiyle hileli veya kötü niyetli biçimde yapıldığına inandığı hak taleplerini doğrulamayacaktır.
 6. Bir hak talebinin doğrulanması ve/veya onaylanması ile, Hostelworld.com, Hostelworld.com'daki hesabınıza depozito miktarını ve ilave 50$ krediyi yatıracak ve her ikisi de ileride Hostelworld.com hostel rezervasyonlarına ait depozitolara yönelik olarak kullanılabilir.
 7. Kredi, ilk rezervasyonunuzu işleme almak için kullanılan e-posta adresi ile tanımlanan hesabınıza yatırılacaktır. Kredi, farklı bir e-posta kullanılarak yapılan bir rezervasyona uygulanamaz.
 8. Kredi sadece Hostelworld.com üzerinden çevrimiçi yapılan rezervasyonlar için geçerlidir ve kredinin hesabınıza yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır, bu tarihten sonra krediyi kullanma seçeneği geçerliliğini yitirecektir. 6 aylık kredi süresinden sonra, Rezervasyon Garantisi kredisine ilişkin hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. Kredinin yerine hiçbir nakit değer verilmeyecektir.
 9. Krediyi kullanmak için, basit bir şekilde www.hostelworld.com içinde bir oturum açın ve aynı e-posta adresini kullanarak bir rezervasyonu yapın. Rezervasyonu teyit ettiğinizde, krediniz otomatik olarak rezervasyonunuza uygulanacaktır.
 10. Kredi sadece konaklama rezervasyonu depozitolarına uygulanır; Hostelworld.com'daki diğer ücretler için kullanılamaz.
 11. Hostelworld.com'da listelenen bir tesisin öngörülmeyen koşullar nedeniyle faaliyetini durdurduğu durumlara, Rezervasyon Garantisi uygulanamaz.
 12. Hostelworld.com, kendi kanaatiyle, Rezervasyon Garantisini değiştirmeye veya durdurmaya veyahut herhangi bir anda herhangi bir nedenle, katılımcılara önceden bir bildirim yapmaksızın veya yükümlülük doğrulamaksızın, bir kişinin kullanılabilirliğini sınırlamaya yönelik hakkını saklı tutmaktadır. Rezervasyon Garantisindeki hiçbir değişiklik Hostelworld.com hesabınıza yatırılmış olan krediyi etkilemeyecektir.
 13. Sonraki rezervasyonlarınızın rezervasyon depozito değerinin 50$'lık Rezervasyon Garantisi kredisinden az olması durumunda, kredi bakiyesi, 6 aylık kredi geçerlilik süresi içinde www.hostelworld.comkapsamında herhangi bir yerdeki herhangi bir tesise yönelik tüm sonraki rezervasyonlar için kullanılabilir. Kalan kredinizi kullanmak amacıyla, www.hostelworld.com kapsamında sonraki tüm rezervasyonlarınızı aynı e-posta adresini kullanarak yapmalısınız. Kredi, Hostelworld.com'daki MyWorld hesabınız içinde görüntülenebilir.
 14. Rezervasyon Garantisi kredisi sadece ABD doları olarak uygulanır. Orijinal rezervasyon depozitosunu ABD doları dışında bir para biriminden ödemeyi seçerseniz, kredinin işleme alındığı tarihteki kur oranları uygulanacaktır. Sonraki rezervasyonların Rezervasyon Garantisi kredisi kullanılarak yapılıyorsa ve rezervasyon depozitosunu ABD doları dışında bir para birimi ile ödemeyi seçerseniz, rezervasyon tarihinde geçerli kur oranları uygulanacaktır.
 15. Kredi, rezervasyonun tek misafir veya çok sayıda misafir için olup olmadığına bakılmaksızın, sadece bir kez ve bir hesaba uygulanabilir.
 16. Bu kayıt ve şartlar, İrlanda kanunları doğrultusunda yönetilecek ve yorumlanacaktır, katılımcılar bu sözleşme ile Hostelworld.com lehine ve Hostelworld.com'un başka bir mahkeme nezdinde yasal işlemleri başlatma hakkına halel getirmeksizin, İrlanda mahkemelerinin bu kayıt ve şartlardan kaynaklanan veya bağlantılı bir dava, işlem veya yasal süreçlerin görülmesi ve karara bağlanması konusunda yetkili yargı olduğunu ve bu maksatlar doğrultusunda katılımcının bu tür mahkemelerin yargı yetkisine gayri kabili rücu olarak uyacağını kabul etmektedir.