Hostelworld.com

Hostelworld – Çevrimdışı Gruplar Veri Koruma Bildirimi

Bu veri koruma bildiriminde sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel veriler ve grup rezervasyonları hizmetimizi sağlarken bunları nasıl kullandığımıza ilişkin ayrıntılar ele alınmaktadır.

Hakkımızda

Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, İrlanda adresindeki Hostelworld.com Limited şirketi bu bildirimde sözü edilen kişisel verilerin denetleyicisidir.  Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen groups@hostelworld.com adresinden bizimle iletişim kurun. Buna alternatif olarak, DataProtectionOfficer@hostelworld.com adresinden Veri Koruma Görevlimiz ile de iletişim kurabilirsiniz.

İşlediğimiz Kişisel Veriler

Sizin hakkınızda doğrudan sizden aldığımız aşağıdaki kişisel verileri işleriz:

 • Biyografik Bilgiler ve İletişim Verileri– Adınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
 • Ödeme Bilgileri – Rezervasyonu yapmak için kullanılan banka kartı veya kredi kartının ayrıntıları. Ayrıca rezervasyonunuzla ilgili olarak seyahat hizmetleri sağlayıcısının size bir iade yapmak zorunda olduğu durumlarda daha sonra sizden banka bilgilerinizi de isteyebiliriz.

Bilgi İşlemenin Amaçları ve Yasal Dayanak

Kişisel verilerinizi işlememizin amacı ilgili seyahat hizmetleri sağlayıcısıyla rezervasyon yapmak ve bu rezervasyonla ilgili olarak ortaya çıkan sorularınızı ele almaktır.  Kişisel verilerinizi işlememizin temel dayanağı sizinle sözleşme yapmamız ve ardından bu sözleşmeyi uygulamamız için bu bilgilerin gerekli olmasıdır.  Kişisel verilerinizle ilgili tüm diğer işlemler, grup rezervasyonları hizmetimizi sunma ve hizmetlerimizi geliştirme konusundaki meşru çıkarımızı korumamız için gerekli olduğu takdirde gerçekleştirilir.

Vermenizi Zorunlu Tuttuğumuz Kişisel Veriler

Size grup rezervasyon hizmetini sunabilmemiz için yukarıda detaylandırılan kişisel verileri tarafımıza sağlamanız gerekmektedir.  Bu bilgileri vermediğiniz takdirde, size grup rezervasyon hizmetini sunmamız mümkün olmayacaktır.

Verilerin Alıcıları

Kişisel verilerinizi, yukarıdaki amaçlar ile bağlantılı olarak, aşağıdakiler dahil çeşitli alıcılara açıklayabiliriz:

 • Seyahat Hizmetleri Sağlayıcısı/Sağlayıcıları – Rezervasyonunuzu yapmak amacıyla aşağıdaki ayrıntıları seyahat hizmetleri sağlayıcılarına açıklarız: Ad, e-posta adresi ve telefon numarası.
 • Grup Şirketleri – Grubumuz bünyesinde hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan birçok şirket vardır. Birleşik Krallık'ta pazarlama girişimlerimize yardımcı olan bir bağlı kuruluş, Portekiz'de geliştirme hizmetleri sunan bir bağlı kuruluş ve Güney Kore'de Asya'daki müşterilerimize hizmet sunmamıza yardımcı olan bir bağlı kuruluş bunlardan birkaçıdır.  Ayrıca Çin ve Avustralya'da da bu pazarlara hizmet sunmamıza yardımcı olan ofislerimiz mevcuttur.  Bu bağlı kuruluşlar ve ofisler bize grup içi hizmetler sunarken kişisel verilerinize erişim sağlayabilir, ancak bu verileri sadece talimatlarımız doğrultusunda ve uygun koruma önlemlerine tabi kalarak işlerler.
 • Hizmet Sağlayıcılarımız – İşletmemizi yönetmede bize yardım etmeleri ve bize uzmanlık hizmetleri sunmaları için çok sayıda uzman hizmet sağlayıcı ile çalışırız. Bu hizmet sağlayıcıların tamamı kişisel verilerinize erişim hakkına sahip olmasa da, bu hakka sahip olduklarında, kişisel gizlilik haklarınıza saygı göstermelerini sağlamak için dikkatlice seçilmelerini sağlarız.

Yurt Dışı Aktarımlar

Belli durumlarda, kişisel verilerinizi Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği içinde sağlanan kişisel veri koruma düzeyine eşdeğer koruma sağlamadığı kabul edilen, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye aktarırız.  Bunun en yaygın örneği, kişisel verileri rezervasyon işlemini tamamlaması için bir konaklama sağlayıcısına aktarmamızdır.  Ayrıca başka bir bölgede bulunan bir hizmet sağlayıcıyı kullanmamız gibi işletmemizin yönetilmesiyle bağlantılı olarak kişisel verilerinizi Avrupa Birliği dışına aktarabiliriz.  Kişisel verilerinizi Avrupa Birliği dışına aktardığımız takdirde, kişisel verilerinizin korunması ve geçerli veri koruma yasaları çerçevesindeki yükümlülüklerimize uyulması için uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi Avrupa Birliği dışına aktardığımızda, veri koruma yasalarınca zorunlu tutulması halinde, verileri aktardığımız kuruluş ile Avrupa Komisyonunca onaylı biçimde sözleşmeler akdederiz ya da kişisel verilerinizi aktardığımız şirketin onaylı bir aktarım mekanizmasına (AB-ABD Mahremiyet Kalkanı (EU-US Privacy Shield) çerçevesi gibi) riayet etmeyi kabul etmesini sağlarız.  Kişisel verilerinizin aktarımı ile ilgili olarak almış olduğumuz önlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya aktarımlarla ilgili olarak yürürlüğe koyduğumuz sözleşmelerin kopyalarını almak isterseniz, lütfen bilgileri DataProteectionOfficer@hostelworld.com adresinden bizimle iletişim kurun.

Veri Saklama

Kişisel verileri kayıt tutma politikamıza uygun biçimde saklarız. Kayıt tutma politikası, kişisel verileri toplama amacımız için gerekli olandan daha uzun süre elde bulundurmama ve verileri yasaların öngördüğü gerekliliklere uygun şekilde saklama prensibine göre uygulanır. Dolayısıyla, kişisel verilerinizin saklanma süresi aşağıda belirtildiği üzere kişisel verilerin türüne bağlı olarak değişiklik gösterir:

 • İşlem Verileri - Grup rezervasyon hizmetimizin aktif bir kullanıcısı iseniz (yani, son 18 ay içinde bir rezervasyon yaptırdıysanız), önceki rezervasyonlarınızla ilgili verilere erişebilmenizi ve bizim de kendi ticari amaçlarımız için bu verilere erişebilmemizi sağlamak istiyoruz. Bu nedenle, siz özellikle istemediğiniz takdirde, aktif bir müşteri olarak kaldığınız sürece işlem verilerinizi silmeyeceğiz. Aktif bir müşteri olmayı bırakırsanız, grup rezervasyon hizmetimize geri dönme olasılığınıza karşı ve hizmetlerimizi geliştirmek ve ticari analizler yapmak üzere işlem verilerini kullanmaya devam edebilmemiz için kişisel verilerinizi 4 yıl süreyle saklarız. Bu 4 yılın sonunda, verileri sizinle bağlantı kurulamayacak şekilde isimsizleştiririz. Ancak, isimsizleştirme sürecimiz, grup rezervasyon hizmetimize geri dönmeniz ve bir rezervasyon yaptırmak için aynı e-posta adresini kullanmanız durumunda kimliğinizi yeniden belirlememize izin vermemektedir. Pazarlama veritabanımıza abone olduğunuz takdirde, aşağıda belirtildiği üzere 4 yıllık süre sona erdikten sonra bile belli bilgileri saklayacağımızı lütfen akılda bulundurunuz.
 • Pazarlama Verileri - Pazarlama mesajları almak için aboneliğinizi sürdürdüğünüz zaman boyunca size pazarlama mesajları göndermek için gereken kişisel verilerin bir kopyasını saklayacağız. Ayrıca pazarlama mesajlarınızı kişiselleştirmemize olanak sağlaması için işlemlerinizle ilgili belli bilgileri saklayacağız. Pazarlama mesajları almak üzere abone olduysanız ve ana veritabanımızda işlem verileriniz isimsizleştirilmişse, daha önce tesis rezervasyonunu nerede yaptığınız, hangi tür tesislerde rezervasyon yaptırdığınız, ortalama konaklama süreniz ve hangi ülkeler için rezervasyonlar yaptırdığınız gibi işlemlerinizle ilgili belli ayrıntıları saklamaya devam ederiz.

 

İşlem verileri olmayan veya e-postayla pazarlama ile ilgili olmayan kişisel veriler için, aşağıdaki kriterleri uygularız:

 

 • Yasal hak taleplerini yönetme - Kişisel verileri ne kadar süreyle tutacağımızı belirlerken, yapılması muhtemel herhangi bir yasal hak talebini savunmak amacıyla bu verilerin gerekli olup olmayabileceğini dikkate alırız. Bu veriler gerekliyse, yapılabilecek hak talebi türüyle ilgili olarak verileri zaman aşımı süresi dolana kadar saklayabiliriz.
 • Ticari gereklilikler - Kişisel verileri sadece belirlenen amaçlarla topladığımız için, makul ticari amaçlarımız ı karşılamak amacıyla kişisel verileri ne kadar süreyle saklamamız gerektiğini değerlendiririz.

Haklarınız

Belli durumlarda, kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Verilere erişme hakkı - Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını, bu kişisel verileri işlememiz hakkındaki diğer bilgiler ile birlikte isteme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı - Hakkınızda tutulan hatalı tüm verilerin düzeltilmesini talep etme veya elimizdeki bilgiler eksik ise tamamlanacak şekilde bilgileri güncellememizi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Silme hakkı - Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kimi zaman unutulma hakkı olarak adlandırılır.
 • Veri işlemini kısıtlama veya reddetme hakkı - Artık kişisel verilerinizi belirli amaçlar için işlemememizi talep etme veya kişisel verilerinizi belirli amaçlar için işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri taşınabilirlik hakkı - Kişisel verilerinizin bir kopyasını yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan makine tarafından okunabilir bir formatta size veya bir üçüncü tarafa vermemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak için, lütfen DataProtectionOfficer@hostelworld.com adresinden bizimle iletişim kurun.

Şikayetler

Ayrıca İrlanda Veri Koruma Komisyonu (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) veya yerel denetim merciine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

×